چیمت مناکر نیره- چند دو بیتی لکی

گیست رنگین و سیهَ دریژهَ چوی شو چلهَ
بکوم ئهِ تافَ گیست دهَ مَمرم ئه گلهَ

بچو منا چیمت کهَ مردم لیوه کردیهِ

چیمت مناکر نیره زوونت ار مَه زلهَ

"زونت ار مه زله: ضربالمثلی لکی است که معنای آن تلویحاَ می شود همه تقصیرها را گردن من می اندازی"

///////

هار سر زونهَ مردم نیشون و نامه گیست

بوشه ساقی برشنهِ خُورهِ ئه جامه گیست

یا و مسی یا راسی عمرهِ کهَ آرزومی

نازار خوشال وه کسهِ رسی وه کامه گیست

"خوره: جرعه ای"

/////////

گیسلت کو کهَ وه بافهَ بافهَ
تا گشته ولات بکون ئه تافهَ
هزار چوی سیمرغ و طما تونن
یه مالهَ تونهَ یا قلهِ قافهَ؟

"علی کولیوندزاده (لک)"

دختران لکستان

/ 10 نظر / 33 بازدید
ماشا

سلام هم تبارم. زبانت شيرين و احساست لطيف و بيانت رسا با... در دو بيتي دوم شكل نهوشتاري خُِرّي(با ضمه خ و تشديد ر) بهتر نيست؟تلفظش براي من جد اندر جد لك هم كمي سنگين بود. يلدات مارك بو برا....

علی گراوند

سلام : ممنون از شعر زیبای لکی تون دام ای در اژ قبیله تا ملک خریو و پا وژم ////ای بی کسی و دل تنگی بیمه رقیف سا وژم

امير عباس يوسفوند

3لام لكه ، لكستان نام دياريم قوم مستقله گه ائرانيم لكم برا لكم اژ دال دنيا تكم

تاویر

سلام فره خو ، بی دسه ت درد نکه ی خوه شم هت و اژ یه که وه لکیا شعره موشین خوشالم بژیاین

هوشنگ رئوف

سلام دوست خوبم / کار های دلنشینی خواندم و زیباتر اینکه آوردن اصطلاحات مردم که متاسفانه روبه فراموشی می روند و جا دادنم آن ها درشعر موجب ماندگاریشان میشود . . مرحبا

بیلانگاه پدری

سلام و درود هزاران بر شما(علی کولیوند) چو زاده از مردمان و دودمان با تمدنم(لکان و لران) ممنون از لطف نظرتان ای سیمره ای زندگانی بخشه بدرانم/سیمره ای گران نام/ای که تو حیات بدران ما را داده ای/قسم به تافه ها و گیژه های گرده گرداوه باکت/تو گواه ده که این مردمان لک و لرند که از تو برامدند/از کناره تو به زندگانی بازگشتند/تمدن ها بربا نمودند/ائین مهر به فلات ایران هدیه دادند/مهرگان را (از نخستین شهرنشینی ها)بنا نهادند/ماسبذان(ماس بدان) را عظمت دادند و بر اعراب بی نام و نشان شکوه خود به رخ کشیدند/تا به امروز از اصالت خود چنان بوده و مانده اند که هزاران سال است که زبان فرهنگ نشان شان تعغیر انچنان نکرده است/به نام و یاری خدای تمدن عیلامی گروهی از باستانشناسان و تاریخ دانان بنام بومی و غیربومی در صدد طراحی و بربایی یک بایگاه و وبسایت بنام بیلانگاه (سرزمینی که بدران عیلامی کاشو مادی اباد دادند) هستند که بطور بسیار قوی بشتوانه ی ملی را داراست و در بیرو بنا نهادن دوباره تاریخ فرهنگ دین مذهب بیشه کیشه زبان ائین باستانیمان هستند/به شما خبر داده خواهد شداز هم ریشگان انتظار میرود یک بار دگر اتحاد باستانی خود باز گیرند