چند دو بیتی لکی

هئرو هئرومهَ، ئه دس زمونهَ

مردم جواو بین، وه ئه دیوونهَ

ئه تئم و توزهَ، نومتو نیا زِنئی

چمره منهَ یا سویر شیطونه؟!

######

تیرهِ ئه چئمت، هنگتر نوم لَشم

نازار ئه عشقت، خم بیه بَشم

"چنی چمهَ راه راه کهِ چولا چول"

تو دی نماینا وه بخته رَشم

######

نک و نا امید، وه لَش بیمارهِ

هر دس اَر زونی، اَر پا دیوارهِ

پَر جرگم زویخاو، آز مهِ دل نیهَ

هئرو ئه باخم، مَنئسهِ جارهِ

علی کولیوندزاده- شهریور 91

/ 1 نظر / 9 بازدید
تاویر

درود خیلی وبلاگ خووی دیرین شیعره لیشی فره خووه ن با کمال احترام شما هم لینک شدید امیدوار همیشه فعال باشید