تقویم لک ها در سال 1964

تقویم لک ها 

این تقویم توسط ادلبرگ در سال 1964 ترسیم شده است و مبنای آن اطلاعاتی است که در سنگال (کراولیاون)، کهره و سر طرحان به دست آورده بود. بر اساس این تقویم، لک ها در بهار از اقامتگاه های زمستانی یا زمگه های خود به سیاه چادر نقل مکان می کنند. در طی ماه های بسیارگرم، لک های هولیلان به زیر کولا پناه می برند که کپری است با سقفی از شاخه های برگ دار مستقر بر دوازده یا شانزده دیرک چنگکی که در ردیف های موازی علم شده اند و گاهی درون آن با لت های سیاه چادر به سه یا چهار بخش تقسیم می شود.

 

برگرفته از کتاب عشایر لرستان

( مولف: اینگه دمنت مورتنسن، 1993: بنیاد کارلسبرگ، کپنهاک)

ترجمه سیما ذوالفقاری

/ 0 نظر / 12 بازدید