بچو - دو بیتی لکی

مه داره بی سَمر تو دار آسو
مه بو گنه نمرچ تو بو اَمربو
دوسیمو چوی رفیقی مار و پینه
بچو آومونه یه جوآآ نمچو

من در خت بی ثمر تو درختی پر بار در افق
من بوی بد نمناکی و تو بوی خوش عود
دوستی مان همچون رفاقت مار و پونه
برو آب ما در یک جوی نخواهد رفت


"علی کولیوندزاده"

عکس از سجاد درویشی

/ 4 نظر / 236 بازدید
علیپور

سلام خسته نباشید بزرگوار سری به ملامنوچهر و گورستان بتکی زده ایم منتظر حضور شماییم در این آدرس: http://lakna.ir/news/15671/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8F%D8%AA%D9%8E%DA%A9%DB%8C/

مریم کولیوند

سلام بر علی اصغر پسر حسین، کودک شیر خوار تیر خورده‌ی به زمین افتاده‌ی به خون غلتیده که خونش به آسمان بالا رفت و در آغوش پدرش به وسیله‌ی تیر ذبح شد. خداوند تیرانداز و پژمرده کننده‏اش «حرملة بن کاهل اسدی» را لعنت کند.

ماشا

سلام ستینم... چمه ری دو بیتی ئل نازارتم برا..... ئرا نی ئت؟؟؟

کأنی که لان

هه رچه ن،ژیانم پر ژه زیخاوه...بلیزه گیانم زرد و کم تاوه...مه زانم،ته م چی توز بی ،وه، به شم...بلأم،لکیکم نه گوریامه...علی گیان مأنی نه وی،له شت ساق و گیانت ئازا و کأنی ژیانت لیخن ناو..دریژی بیه کارت.