زنان لک

سرداری مخمل بپوش، گلونی بوئنهِ سَرت

اُوریشمه پر گَلهِ، بکه کراسه وَرت

گل بوته قه کراست، باخ و وهارهَ منهَ

گلونی و لَچکت، دار و ندار منهَ

 

علی کولیوندزاده

ه

 

/ 0 نظر / 25 بازدید