سربرزی لکستان

"سربرزی" و مانایی برای تو

 برای تو و تک تک درختان بلوط "کش و کمر" هایت

برای تو و "گلونی و لچک" شیر زنانت

 برای تو و "کراس" بلند دخترکان با نجابتت

برای تو و ستون "داوار" های برافراشته در دشت هایت

برای تو  و نوای "مور" بر مزار بزرگ مردانت

برای تو و غم نهفته در "لاوه لاوه" ی مادرانت

 برای تو و زبان اهورایی مردمانت

برای "سیمره" و  "گرین" و "کبیر کوه" و کشگان"

 -گواهان رنج های رفته بر تو- 

برای "لکستان بزرگ"

/ 0 نظر / 29 بازدید