لکستان در تصویر

بقعه حسن گاویار از عرفای قرن هفتم هجری قمری دلفان
این بقعه در 16 کیلومتری نورآباد در دامنه رشته کوه بزکن و در یک کیلومتری آبشار زیبای غسلگه واقع است.

 عکس از رضا نظری

.

/ 1 نظر / 11 بازدید
کامران

بون و اووورش