ساقی

ساقی می برشنْ مس و گیژم کهَ

هوشم ئه سر بیرْ تون و تیژم کهَ

شَکَتم ئه دسْ زنئیْ نا هومارْ

بنار دی بسهَ سرو لیژم کهَ

علی کولیوندزاده

/ 1 نظر / 41 بازدید
ماشا

سلام دوس دیرینم. خه راوم خه راوم خه راوه خه راو! برشن ئی حلقم شطی ئه شراو یه جوم و دو جوم نه مه که سیرم برشن ئی حلقم تا که گیون دیرم! دست مریزاد و اندیشه ات از این هم برزتر و برازنده تر باد.