پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ
آرشیو وبلاگ
دواره هم وهاره مای- غزل لکی نویسنده: علی کولیوندزاده - ۱۳٩۱/۱٢/٢٦

دوسل مزگونامه بِیدن، دنگ هیله اَسبه یارهَ مای

دراخلل آو جارو کن، داوودَ کاو سوارهَ مای

 

تومهَ خنه بپاشن و وه سازَ دُئل بچنهِ نوآ

عطر و گلاو آماده کن، وختهَ خوشهَ دیدارهَ مای

 

بیتَ شادی هاتیه دَما، باخور ئهِ سرَّ خدا

"تَری تَراله" بخونن، آول پار و پیرارهَ مای

 

 یخهَ نسارل آوهَ ماو، چَکَر قی دارل مخنن

گل بوته ال سوزهَ مهن، خاره چئمله خارهَ مای

 

لیله نهار باره مهه، ئهِ شوئهَ تیریکه مچو

گالم نهن خاوم دیه، هوئر اَر شوئله تارهَ مای

 

تویله دتل شونه بَهن "چترلهَ چوی چویرَتو"(1)

بوشنه "ننی" خمین ننیش، که یارت ئهِ شکارهَ مای(2)

 

هم کله باد و وا شَمال دسمالهَ شادی اَ دسا

وه گردهَ یک دیرن موشن دواره هم وهارهَ مای

 

"علی کولیوندزاده"

 

دوستان مژدگانی بدهید صدای شیهه اسب یار می آید

درب خانه ها را آب و جارو کنید که "داوود کاو سوار" می اید

بذر خنده بپاشید و با ساز و دهل به استقبالش بروید

عطر و گلاب آماده کنید لحظه خوش دیدار می اید

ترانه شادی بر لب هایش و با خبر از اسرار خداست

"تری تراله" بخوانید که فرزند تاریخ (گذشته ها) می آید

سیاهی کوچ می کند و این شب تاریک خواهد رفت

خواب دیده ام خورشید بر شب های تار خواهد تابید

دختران زیبا گیسوان خوشبو همچون "چویرتان" را شانه کنید

به "ننی" بگوید غمگین ننشیند که یار او از شکار باز خواهد گشت

کله باد و باد شمال دستمال های شادی در دست

با هم خبر از آمدن دوباره بهار می دهند.

 

مزگونا: مژدگانی- هیله: شیهه-  داوود کاو سوار: داوود سوار بر اسب سفید، اشاره دارد به باوری در بین مردم لک.

تری تراله: بخشی از ترانه ای کوتاه که در بین مردم ما که برای نوزادان خوانده می شد و چون باور داشتند که کودکان تازه از نزد خدا آمده اند و معصومند از اسرار اللهی هم باخبرند، به همین مناسبت از آنان خوب یا بد بودن آینده کاری را می پرسیدند. (تری تری تراله/ آول پاره و پیراره/ خور ئه سره خدا داره/.....)

چکر: جوانه-  لیله نهار: تاریکی مطلق- گالم نهن: مرا مسخره نکنید

(1): (چتر چوی چویر چویر چوی چتر
پرورده کردئه وه گلاو عطر)

(2): (ننی نمیره گوشته شکارم
زحمت بکیشم ارا کی بارم)

عکس از رضا نظری (ارتفاعات سر کشتی دلفان)

رضا نظری

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من
لک پرس لکنا (رسانه مردم لک زبان) مرکز فایل لکستان چلسرو آنلاین میرملاس نیوز نشریه اینترنتی لکستان ملا پریشان لک شاعران لکستان فرشه لکستان دینور لکستان لک موزیک واتوره سیمره دانلود موسیقی لکی و لری شعر لکی تاسیا(حشمت آزادبخت) اشعار لکی (اسد آزادبخت) آبان لک شهر کهره رضا حسنوند(شاعران لک زبان) آساره (مریم کولیوند) لک سرای (علی اکبر دلفانی) دانلود آهنگ و کلیپ لکی کاژه (بیژن همتی) گرآو لکستان سلام رومشکو هوشنگ رئوف هلیلان بیلانگاه پدری مجتبی حسینی (موسیقی) عبدالرضا قاسمی آگر(میثم قدمی) هانا (عبدالعلی میرزانیا) لک امیر گودرز شاطری نیما پیرانی مرتضا خدایگان شعر و ادب لکی حامد رشنو زاده رامین احمدی بلوطستان چقد سخته (سمیه روزبهانی) رضا نظری مهران غضنفری شمن(میترا زینی اصلانی) مهدی گراوند محمود هواسی (شوریده دره شهر) مرید هواسی علی حسن غلامی راضیه فولادوند مسلم سبحانی کیومرث مرادی بهزاد کرم اللهی زبانشناسان آینده اخبار فناوری اطلاعات شبکه دوستان بهشت من شبکه اجتماعی ادبیات جهان